خانه / انواع تخفیف

انواع تخفیف

زبان آموزان موسسه الف درصورت داشتن شرایط لازم، می توانند از تخفیف شهریه برخوردار شوند. انواع تخفیف شهریه در موسسه به شرح ذیل می باشد:
توجه:
چنانچه تمایل به استفاده از تخفیف های ارائه شده در موسسه الف با توجه به شرایط قید شده در بندهای ذیل را دارید، با مراجعه به موسسه، اقدام به ثبت نام حضوری نمایید.
۱- تخفیف نفر سوم خانواده : چنانچه سه نفر از اعضاء یک خانواده بطور همزمان در موسسه مشغول به تحصیل باشند ، نفرسوم می تواند از۲۵ درصد تخفیف شهریه ثبت نام استفاده نمایند.
۲- تخفیف خانواده فرهنگیان: زبان آموزانی که بستگان درجه یک آنها (پدر، مادر، همسر، فرزند) در استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش ( درحال خدمت / بازنشسته ) هستند ، می توانند با ارائه مدارک  ذیل  از ۱۵ درصد تخفیف شهریه ثبت نام استفاده نمایند. مدارک لازم  یک سری کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه فرد فرهنگی یک سری کپی از فیش حقوقی یا آخرین حکم فرد فرهنگی یک سری کپی از شناسنامه زبان آموز
۳- تخفیف والدین: یکی از والدین کلیه زبان آموزانی که در دوره کودکان و نوجوانان ثبت نام می نمایند، می توانند از تخفیف ۱۰% استفاده نمایند.
تبصره ۱:هرزبان آموز تنها می تواند از یک نوع تخفیف در یک ترم استفاده نماید.
تبصره۲:ازهرخانواده  فقط  یک نفر می تواند از تخفیف ۱۵% فرهنگیان استفاده نماید.
تبصره ۳: انجام ثبت نام در موعد پیش ثبت نام شرط استفاده از کلیه تخفیف ها می باشد.
۴-  زبان آموزانی که سه ترم متوالی دانشجوی ممتاز کلاس (TOPمی شوند) برای ترم چهارم شامل تخفیف ۵۰ درصد می باشند.
۵- بستگان درجه یک مدیران، اساتید و پرسنل موسسه از ۵۰٪ تخفیف برخوردارند