خانه / دوره های زبان انگلیسی بازرگانی

دوره های زبان انگلیسی بازرگانی

دوره های ترمیک بازرگانی

با توجه به نیاز دانشجویان فوق لیسانس و دکتری رشته های مدیریت و همچنین شرکت های بین المللی، به یادگیری مفاهیم زبان بازرگانی، این دوره بصورت تخصصی و با تأکید بر آموزش زبان عمومی با موضوعات بازرگانی، در ۲۰ ترم و با استفاده از کتاب های Market Leader از پایه تا پیشرفته تدریس می گردد.

market-leader05-768x664 دوره های زبان انگلیسی بازرگانی دوره های زبان انگلیسی بازرگانی market leader05 768x664market-leader04-768x664 دوره های زبان انگلیسی بازرگانی دوره های زبان انگلیسی بازرگانی market leader04 768x664market-leader03-768x664 دوره های زبان انگلیسی بازرگانی دوره های زبان انگلیسی بازرگانی market leader03 768x664market-leader02-768x664 دوره های زبان انگلیسی بازرگانی دوره های زبان انگلیسی بازرگانی market leader02 768x664market-leader01-768x664 دوره های زبان انگلیسی بازرگانی دوره های زبان انگلیسی بازرگانی market leader01 768x664