خانه / دوره های کودکان

دوره های کودکان

دوره های آموزشی کودکان

معرفی:

دوره آموزشی کودکان مخصوص رده سنی ۱۰-۶  سال می باشد. مفاد آموزشی این دوره به گونه ای انتخاب گردیده که از طریق تنوع فعالیت های بسیار جالب، سرگرم کننده و هدفمند، با توجه به سن و قدرت درک کودکان زبان آموز، آنها را با زبان انگلیسی آشنا کرده و توانایی برقراری ارتباط  به زبان انگلیسی را در آنان تقویت نماید.

کتاب ها:  سری کتاب های Magic Time و English Time

اهداف:

آشنایی کودکان با زبان انگلیسی در محیطی جذاب و هدفمند

 

 

چارت آموزشی دوره های زبان انگلیسی کودکان

english-time0-1

english-time0-9

english-time0-8

english-time0-7

english-time0-6

english-time0-5

english-time0-4

english-time0-3

english-time0-2

english-time0-10