خانه / دوره Advanced

دوره Advanced

american-english-file-advanced-768x273 دوره advanced دوره Advanced american english file advanced 768x273

Advanced 

کتاب: American English File5

کتاب  جانبی:    Advanced  Grammar in use    504

4 ترم

 این مقطع بالاترین سطحی است که در دوره های عمومی مباشد. زبان آموزان می توانند به راحتی، با آگاهی و تسلط از زبان در هر چهار مهارت استفاده نمایند.