خانه / دوره Elementary

دوره Elementary

american-english-elementary-768x273

کتاب: American English File 1

کتاب های جانبی:           Basic Tactics for listening    Basic Vocabulary in use     Basic Grammar in use 

۴ ترم

در این مقطع دانشجویان تدریجاً به توانایی بالاتری در گفتار رسیده و زبان را در قالب های کاربردی روزمره فرا گرفته و استفاده می نمایند.