خانه / دوره Pre-Intermediate

دوره Pre-Intermediate

american-english-file-pre-intermediate-768x273 دوره pre-intermediate دوره Pre-Intermediate american english file pre intermediate 768x273

کتاب: American English File2

کتاب  جانبی:   English Vocabulary in use Intermediate    English Grammar in use     Developing Tactics for listening

۴ ترم

 در این مقطع زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره واژگان و ساختار های دستوری، در کنار مکالمه روان تر، قادر به تولید جملات مرتبط و پیوسته به صورت معنی دار می باشند. در ضمن زبان آموزان در این سطح قادرند تا در صورت بروز اشتباه، سعی در تصحیح  اشتباه خود نمایند.