خانه / چرا موسسه زبان الف؟

چرا موسسه زبان الف؟

امروزه یادگیری زبان انگلیسی با توجه به استفاده از تکنولوژی، کامپیوتر و اینترنت در اکثر مشاغل و زمینه ها و ارتباطات بین المللی در بعضی رشته ها و همچنین تمایل به ادامه تحصیل دانشجویان در کشورهای خارجی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزش زبان در کشور ما و در مؤسسات زبان با روشهای مختلفی صورت می گیرد که البته در برخی موفق و در بعضی دیگر با بازده پایین تری همراه است. ضعف عمده روشهای فعلی طولانی بودن دوره ها تعداد زیاد زبان آموزان در کلاس و وابستگی بیش از حد به کتب آموزشی می باشد که در نتیجه زبان آموزان کمتر فرصت بکارگیری آموخته های خود را دارند و در نهایت یادگیری کمتری صورت می گیرد.

مؤسسه زبان الف سعی دارد که این نقاط ضعف عمده را به شکلی بر طرف کند و به این منظور مدت زمان دوره ها از سطح ابتدایی تا پیشرفته تقریباً چهل درصد از سیستم های موجود کمتر است، تعداد زبان آموزان در هر کلاس حداکثر ۱۰ نفر در نظر گرفته شده که بدین ترتیب آنها مدت زمان بیشتری برای استفاده از آموخته های خود در کلاس داشته باشند، و در نهایت با بر نامه ریزی های انجام شده میزان وابستگی زبان آموزان به کتاب آموزشی کمتر خواهد بود و با استفاده از امکانات موجود، یادگیری به روش های مختلف و به شکل پویاتر و کاربردی تر صورت خواهد گرفت.